Vi behöver tala om utmattning

En avsikt med den här sidan är att öppna upp diskussionen om utmattning Det är ett växande samhällsproblem att allt fler bränner ut sig, men vi har inte ens statistik på hur många det gäller.

I Finland är utmattningssyndrom inte en diagnos som berättigar till sjukdagpenning. För att kunna bli sjukskriven måste det finnas någon annan diagnos också. Men det här innebär att vi inte vet hur många som har drabbats – det vi vet är att allt fler blir sjukskrivna och sjukpensionerade av psykiska orsaker. Oroande är att problemen verkar öka mest hos unga människor, speciellt unga kvinnor.

Läs mera