Behandling

Precis som alla människor är olika är också alla utmattningar olika. Vissa utmattade är också deprimerade, andra är det inte. Vissa har mer ångest, andra har väldigt mycket kroppsliga symtom, en del blir infektionskänsliga.

Därför är det otroligt viktigt att ta kontakt med hälsovården så snabbt som möjligt, helst redan när varningssignalerna börjar komma, antingen det är offentlig sjukvård eller företagshälsovård.

Det jag beskriver här är de vanligaste behandlingsmetoderna. Jag är inte hälsovårdsproffs, och rekommenderar ingen behandling – det ska de som är proffs på det här göra. 

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro kan vara ett värdefullt redskap i vardagen när du mår dåligt.

Ursprungligen kommer begreppet från buddhismen, men i dagens värld har det tappat den religiösa betydelsen och handlar om att vara medveten om det som händer i nuet.

Speciellt viktigt när du är utmattad är att försöka att inte värdera och döma det du upplever utan bara observera och beskriva de känslor och tankar som dyker upp i huvudet.

Att öva på att vara barmhärtig med dig själv och inte döma är en av de viktigaste lektionerna du tvingas lära dig som utmattad. I det skedet så har du inte heller några alternativ: du orkar inte göra allt som du har gjort tidigare.

Det finns undersökningar som visar att mindfulness kan hjälpa med ångest och stress. I USA har man till exempel använt meditation i behandlingen av traumatiserade krigsveteraner och fått goda resultat.

I sin enklaste form kan mindfulness helt enkelt vara att sätta sig ned och fokusera på att andas. Vill man ha stöd så finns det en uppsjö av appar att bekanta sig med.

För mig har appen Headspace (ingen sponsring)
med Andy Puddicombe varit en livboj. Oftast har jag mediterat 10–20 minuter, men också minimeditationerna på 1-3 minuter fungerar
bra som stöd i akuta situationer. Det är inte alltid roligt eller skönt, men att trycka på stoppknappen en stund är oftast absolut värt det.

Att stanna upp och möta sina tankar kan också vara jobbigt, och om du känner dig väldigt skör kan det vara bättre att kolla med läkare innan du börjar.

Den svenska Vårdguiden på nätet har en bra  sammanställning om mindfulness i samband med psykisk ohälsa.

Alla har olika sätta att komma vöer en utmattning.