Vad är utmattning?

Utmattning kan definieras på väldigt många olika sätt och betyda väldigt många olika saker. Här kommer några officiellare definitioner och några mer informella.

Arbetshälsoinstitutet: Arbetsrelaterad utmattning är resultatet av en långvarig upplevelse av obalans mellan arbetsinsatser och arbetsersättningar (bland annat inkomster, duglighet och uppskattning), vilket innebär en påfrestning som ger upphov till utmattande trötthet och andra symtom på arbetsutmattning.

Personlig upplevelse: Utmattning är en omtumlande upplevelse. Den som inte varit där kan inte förstå hur enorm tröttheten är. Det är omtumlande att plötsligt inte ha kontroll över vad man kan och inte kan göra, eftersom många före sin utmattning haft en vilja av stål som de pressat sig till att göra vad de vill och inte vad de orkar.

Hjärnfonden.se: Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi, sömnstörningar, koncentrations- och minnessvårigheter. Utmattningen påverkar personen såväl fysiskt som känslo- och tankemässigt. 

Personlig upplevelse: Utmattningen är en förlamande trötthet, sirap i hjärnan, en radda fysiska symtom som åtminstone för mig var oväntade. När man stått i köpcentret och flämtat och huvudet snurrar så mycket att man måste hålla i sig i väggen för att inte fall omkull, då senast inser man att man faktiskt har drivit kroppen helt slut.

Utmattning kan definieras på många sätt.

Utmattningssyndrom är inte en diagnos i Finland, trots att den är det i Sverige. Det innebär bland annat att man inte över huvud taget vet hur många finländare som är eller har varit utmattade. De utmattade finns nu bakom diagnoser som depression, anpassningsstörningar, akut stressreaktion, generaliserat ångestsyndrom , eller bakom olika fysiska diagnoser som ryggproblem eller nackproblem.

Institutet för stressmedicin i Sverige: Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det karaktäriseras av påtaglig brist på energi. Sömnstörning, koncentrations- och minnessvårigheter är vanligt. I Sverigeaccepterades utmattningssyndrom som diagnos 2005. I engelskspråkig litteratur motsvaras utmattningssyndrom ”exhaustion disorder” och i stor utsträckning av begreppet ”clinical burnout”. Utbrändhet är en term som ursprungligen betecknar en psykologisk reaktion på negativa händelser i arbetslivet, det är ingen medicinsk diagnos.

Utmattningssyndrom är en så kallad stressrelaterad psykisk symtomdiagnos (i Sverige) som bygger på ett antal, av Socialstyrelsen fastställda, kriterier. Tydliga symtom är energilöshet, sömnstörningar och kognitiva störningar. Bristen på energi är uttalad. Man är trött när man vaknar och större delen av dagen och det räcker inte med några dagars vila för att man ska känna sig pigg igen.

Personlig upplevelse: Utmattning är en livskris för de allra flesta. De som ligger i farozonen för utmattning är de som är plikttrogna och engagerade, de som brinner för vad de gör, de som alltid gör det där lilla extra. Det är de som pressar på fast de inte skulle orka, de som ofta också hemma organiserar och fixar, ser till att andra har det bra före de ser till sitt eget välmående.

När en sådan människa sedan bränner ut sig är det en enorm kris som är fylld av starka känslor som skam, sorg, ilska och frustration.

Utmattning kan definieras på många olika sätt.

Utmattning är en trend, säger en del, som tycker att ”förr orkade man nog och klagade inte hela tiden”. Andra tycker att det egentligen handlar om depression, men att folk tycker det är finare att ”stupa som en arbetets hjälpte och därför kräver en ny diagnos”.

Personlig upplevelse: Utmattning är att lära sig att hushålla med sina krafter i månader och år efteråt. Att lära sig att bromsa innan energin tar slut, att räkna ut vad olika saker kostar i form av energi och hur länge det tar att återhämta sig. Man blir bekant med ord som ”uppelvelsebaksmälla” och lär sig att man måste räkna in en rejäl period av återhämtning också för roliga saker.

Personlig upplevelse: Utmattning kan vara en chans att utvärdera sitt liv och hitta hållbarare lösningar så att man mår bättre. Men det betyder inte att man sitter hemma och njuter medan detta pågår, utan det kommer som en följd av att man tvingas inse fakta och titta olika grymma alternativ i ögonvitorna. ”ändras eller så är du snart där igen.”

Personlig upplevelse: Utmattning är en vändpunkt i livet.