Vad göra som arbetsgivare?

Det finns en hel del information både i Finland och Sverige som arbetsgivare enkelt kan ta del av vad gäller utmattning och hur man ser till att ens arbetstagare inte bränner ut sig. Det är information som jag verkligen hoppas att du tar del av och också implementerar i verkligheten.

Det finns många arbetsplatser där man gärna talar om välmående och hur viktiga arbetstagarna är för företaget/organisationen men där det inte syns i det dagliga arbetet.

Att ta hand om sina arbetstagare och se till att de mår bra är bra också för produktiviteten har många undersökningar visat. Att ha stressade och sjuka människor på jobb blir både dyrt och besvärligt – se hellre till att dina arbetstagare inte brinner ut i första hand!

riskfaktorer för ohälsa

Jag har länkat till flera av Arbetshälsoinstitutets sidor nedan, men jag vill lyfta upp deras lista på faktorer som är farliga för hälsan om de fortsätter länge eller existerar i hög grad (sidan finns inte på svenska, därför tycker jag det är på sin plats att lista faktorerna här):

 • Målsättningarna för arbetsinsatsen är oklara

 • Det finns för mycket jobb eller så är det bråttom hela tiden

 • Arbetstagaren kan inte styra arbetsmängden eller -takten.

 • Det finns inte möjlighet att utvecklas i jobbet eller lära sig nytt

 • Arbetet avbryts hela tiden eller det finns störningsmoment

 • Ansvaret för andra människor eller ekonomiska faktorer är inte i proportion till verksamhetsmöjligheterna

 • Arbetstagaren får inte tillräckligt med feedback eller uppskattning för sitt jobb

 • Konstanta förändringar och en lång tid av osäkerhet kan belasta arbetstagarenrisk

iskristaller i motljus

Riskfaktorer för utmattning

Arbetshälsoinstitutet listar också några faktorer som ökar risken för utmattning:

 • Arbetstagaren har höga personliga mål, är starkt engagerad och har en stark pliktkänsla

 • Belastande förhållanden där det är svårt eller omöjligt att nå målen för jobbet

 • Otillräckliga individuella eller organisatoriska metoder för att lösa problem i konfliktsituationer

Långvarig överbelastning risk för utmattning

Arbetshälsoinstitutet betonar att utmattning orsakas av långvarig stress på jobbet. Problem på andra områden i livet orsakar i sig INTE utmattning, om förhållandena på arbetsplatsen är bra. Andra faktorer kan däremot försnabba att utmattningen bryter ut om arbetsbelastningen är för hård.

Det här är viktigt eftersom man på många håll gärna ser att det är arbetstagaren själv som ska ta ansvar för sitt välmående. Det är klart att var och en är ansvarig för att se till att hen mår bra, och att man måste säga till när det inte fungerar på jobbet. Men i verkligheten är många i en situation där det inte har något effekt att man säger till och att saker och ting inte förändras. På många arbetsplatser finns det till exempel inte så stor förståelse för att arbetstagarna behöver ramar för att veta när de gjort sitt jobb.

Många som drabbas av utmattning är plikttrogna och vill göra sitt jobb väl. Men om man inte har fått klart uppställt för sig vad som är tillräckligt så finns det ingen gräns och då jobbar man tills man stupar. En klok arbetsgivare ser till att sätta upp realistiska (nyckelord!) målsättningar för arbetet med tanke på de resurser som faktiskt finns och inte bara det man hoppas uppnå.

ispiggar mot klippa

Ta upp frågan på arbetsplatsen

I en magistersuppsats på Aalto-universitetet har Aliisa Pietilä granskat återhämtning och utmattning i organisationer där de anställda i hög grad är självstyrande experter. Undersökningen visade att kunskapen om återhämtning var låg. Många av de som drabbats av utmattning hade haft svårt att medge det för sig själv eller andra och var oroade över vad arbetskamraterna skulle säga.

Pietilä konstaterar att det skulle vara viktigt att temat tas upp på arbetsplatserna så att de kunskapen ökar, de anställda snabbare kan reagera på symtomen och vet var det finns hjälp att få. Hon påpekar också att det behövs en klar process för hur man ska gå till väga om en anställd blir utmattad.

När livspusslet blir för svårt

Böcker

Om utmattning och återhämtning

Karin Adelsköld: Nu är det kul igen – från utmattning till arbetsglädje, Pug Förlag, 2018 (Blogg: https://karin.mabra.com/)

Selene Cortes & Marie Åsberg: Man dör inte av stress. Man slutar bara att leva. Om utmattningssyndrom, Gothia Fortbildning, 2019

Giorgio Grossi & Kerstin Jeding: Vägen ur utmattningssyndrom : Hantera det som är och ta dig dit du vill med hjälp av KBT och ACT, Natur och Kultur, 2018

Emma Holmgren: Våga vara rädd, Parus Förlag, 2015

Clara Lidström & Erica Dahlgren: Hjälp jag är utmattad, Norstedts, 2018

Podcast: En Underbar Pod med Clara och Erica

Jani Toivola: Kirja tytölleni, WSOY, 2018 (Webbsida: https://janitoivola.net/ )

Anna Voltaire: Innan väggen. En upplyftande bok om utmattning, Ordberoende förlag, 2017

Anna Voltaire: Hejdå stress! En guide för återhämtare och berörda, Pug Förlag, 2019

Om arbetslivet

Ingrid Biese: Opting Out and In. On women’s careers and new lifestyles, Routledge, 2017 (Blogg: https://theoptingoutblog.com/)

Marttinen Armi Murto, Maria Teikari: Työelämän kapinalliset, Otava 2019

Saku Tuominen & Pekka Pohjakallio: Työkirja. Työelämän vallankumouksen perusteet. WSOY, 2012

Om hjärnan och kroppen

Anders Hansen: Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna, Månpocket Fakta 2016

Om mental hälsa

Jenny Lawson: Furiously Happy. A funny book about horrible things. Flatiron Books, 2015 (Blogg: https://thebloggess.com/)

Om könsaspekterna

Gemma Hartley: Så jävla trött, (översättning av Fed Up), Natur och Kultur, 2019 (Webbsida: http://www.gemmahartley.com/)

 

Om projektet

Projektet Overload föddes från behovet att sprida information om utmattning.

Förhoppningen är att nå ut till redan utmattade, de som är på väg att bli det och de som är på väg tillbaka från en utmattning för att kunna dela erfarenheter och stöd. Men avsikten är också vill också öka förståelsen om vad utmattning är och hur det eventuellt kan förebyggas.

Tanken är också att kunna stödja anhöriga och vänner, och förhoppningsvis nå ut till arbetsgivare och kolleger, så att de ska kunna förebygga utmattning och stödja dem som drabbats.

I ett större perspektiv hoppas Overload väcka diskussion om arbetslivet och de krav det ställer på oss, om varför sjukskrivningarna av psykiska orsaker ökar, om varför utmattning fortfarande inte är en diagnos i Finland.

Jag har själv drabbats av utmattning.
Två gånger på olika arbetsplatser.

Jag som är ansvarig för projektet heter Sanna Karlsson. I mitt yrkesliv har jag jobbat med kommunikation i olika former: journalistik på radio och tidning, översättning och kommunikatörsjobb inom organisationer. Med den här kombinationen av erfarenhet och kunskaper vill jag hjälpa andra att kanske inte krascha in i väggen utan bromsa tidigare.

Under mina utmattningar var det otroligt viktigt för mig att inse att de symtom jag hade berodde på att långvarig stress utan tillräcklig återhämtning påverkar kropp och psyke på många olika sätt. Samtidigt var det otroligt viktigt också att få ta del av andras historier, både i det riktiga livet och på sociala medier och via böcker.

Projektet Overload i medierna:

HBL 10.3.2020: Nya webbplatsen Overload ska hjälpa utmattade

Vi använder cookies på sidan och analyserar trafiken med hjälp av Google Analytics.

De uppgifter du uppger via kontaktformuläret används enbart för att svara på eventuella frågor. Vi sparar inte uppgifterna i något personregister.