Vad göra som arbetsgivare?

Det finns en hel del information både i Finland och Sverige som arbetsgivare enkelt kan ta del av vad gäller utmattning och hur man ser till att ens arbetstagare inte bränner ut sig. Det är information som jag verkligen hoppas att du tar del av och också implementerar i verkligheten.

Det finns många arbetsplatser där man gärna talar om välmående och hur viktiga arbetstagarna är för företaget/organisationen men där det inte syns i det dagliga arbetet.

Att ta hand om sina arbetstagare och se till att de mår bra är bra också för produktiviteten har många undersökningar visat. Att ha stressade och sjuka människor på jobb blir både dyrt och besvärligt – se hellre till att dina arbetstagare inte brinner ut i första hand!

riskfaktorer för ohälsa

Jag har länkat till flera av Arbetshälsoinstitutets sidor nedan, men jag vill lyfta upp deras lista på faktorer som är farliga för hälsan om de fortsätter länge eller existerar i hög grad (sidan finns inte på svenska, därför tycker jag det är på sin plats att lista faktorerna här):

 • Målsättningarna för arbetsinsatsen är oklara

 • Det finns för mycket jobb eller så är det bråttom hela tiden

 • Arbetstagaren kan inte styra arbetsmängden eller -takten.

 • Det finns inte möjlighet att utvecklas i jobbet eller lära sig nytt

 • Arbetet avbryts hela tiden eller det finns störningsmoment

 • Ansvaret för andra människor eller ekonomiska faktorer är inte i proportion till verksamhetsmöjligheterna

 • Arbetstagaren får inte tillräckligt med feedback eller uppskattning för sitt jobb

 • Konstanta förändringar och en lång tid av osäkerhet kan belasta arbetstagarenrisk

iskristaller i motljus

Riskfaktorer för utmattning

Arbetshälsoinstitutet listar också några faktorer som ökar risken för utmattning:

 • Arbetstagaren har höga personliga mål, är starkt engagerad och har en stark pliktkänsla

 • Belastande förhållanden där det är svårt eller omöjligt att nå målen för jobbet

 • Otillräckliga individuella eller organisatoriska metoder för att lösa problem i konfliktsituationer

Långvarig överbelastning risk för utmattning

Arbetshälsoinstitutet betonar att utmattning orsakas av långvarig stress på jobbet. Problem på andra områden i livet orsakar i sig INTE utmattning, om förhållandena på arbetsplatsen är bra. Andra faktorer kan däremot försnabba att utmattningen bryter ut om arbetsbelastningen är för hård.

Det här är viktigt eftersom man på många håll gärna ser att det är arbetstagaren själv som ska ta ansvar för sitt välmående. Det är klart att var och en är ansvarig för att se till att hen mår bra, och att man måste säga till när det inte fungerar på jobbet. Men i verkligheten är många i en situation där det inte har något effekt att man säger till och att saker och ting inte förändras. På många arbetsplatser finns det till exempel inte så stor förståelse för att arbetstagarna behöver ramar för att veta när de gjort sitt jobb.

Många som drabbas av utmattning är plikttrogna och vill göra sitt jobb väl. Men om man inte har fått klart uppställt för sig vad som är tillräckligt så finns det ingen gräns och då jobbar man tills man stupar. En klok arbetsgivare ser till att sätta upp realistiska (nyckelord!) målsättningar för arbetet med tanke på de resurser som faktiskt finns och inte bara det man hoppas uppnå.

ispiggar mot klippa

Ta upp frågan på arbetsplatsen

I en magistersuppsats på Aalto-universitetet har Aliisa Pietilä granskat återhämtning och utmattning i organisationer där de anställda i hög grad är självstyrande experter. Undersökningen visade att kunskapen om återhämtning var låg. Många av de som drabbats av utmattning hade haft svårt att medge det för sig själv eller andra och var oroade över vad arbetskamraterna skulle säga.

Pietilä konstaterar att det skulle vara viktigt att temat tas upp på arbetsplatserna så att de kunskapen ökar, de anställda snabbare kan reagera på symtomen och vet var det finns hjälp att få. Hon påpekar också att det behövs en klar process för hur man ska gå till väga om en anställd blir utmattad.